تحقیقات انجام شده در مورد افزایش احساس آرامش در پی مصرف جلبک خوراکی

قبلاً قیمت جلبک اسپیرولینا در برنامه طبیب  به عنوان موجودات پروکاریوتی و یوکاریوتی کوچک شناخته می شدند را معرفی کرده بودیم که فقط در زیستگاه های آبی یافت می شدند. با این حال، طبق یک تغییر پارادایم اخیر، جلبک ها موجوداتی هستند که در همه جا حاضر هستند و در بافت های گیاهی و همچنین در خاک وجود دارند.

شواهد انباشته نشان می دهد که جلبک ها عضوی از میکروبیوم گیاهی هستند. نتایج جدید نشان می دهد که گیاهان به جلبک ها پاسخ می دهند و مسیرهای سیگنال دهی پایین دست مرتبط را فعال می کنند.

استفاده از جلبک ها اثرات مفیدی بر سلامت گیاهان از جمله ارتقاء رشد گیاه و کنترل بیماری دارد.

اگرچه شواهد انباشته نشان می دهد که ترکیبات ترشح شده و اجزای دیواره سلولی جلبک ها باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی و ساختاری در گیاهان می شوند که از تنش های زیستی و غیرزیستی محافظت می کنند، دانش درباره مکانیسم های اساسی و عوامل تعیین کننده جلبک محدود است.

در این بررسی، مطالعات اخیر در مورد این موضوع را مورد بحث قرار می‌دهیم و نقش محافظ زیستی و محرک زیستی جلبک‌ها را به‌عنوان عضو جدیدی از میکروبیوم مفید گیاه برای بهبود محصول برجسته می‌کنیم.


جلبک ها گروهی از موجودات فتوسنتزی باستانی هستند که از سیانوباکتری های پروکاریوتی تا میکروجلبک های یوکاریوتی را شامل می شود.

به طور کلی، جلبک ها عمدتاً بسته به رنگ، شکل و چرخه زندگی آنها طبقه بندی می شوند (Blaby-Haas and Merchant، 2019)، از بیش از 800000 گونه جلبک که در طبیعت وجود دارد، تنها 5000 گونه تا به امروز مشخص شده است.

از بین 5000 گونه، تنها تعداد کمی از گونه های جلبک برای تعیین کاربردهای بالقوه آنها در رشد گیاه در شرایط رشد تعریف شده انتخاب شده اند.

جلبک ها بر اساس اندازه به طور کلی به عنوان جلبک های میکرو و ماکرو دسته بندی می شوند. جلبک های بزرگ نشان دهنده گیاهان فتوسنتزی آبزی بزرگی هستند که بدون کمک میکروسکوپ قابل مشاهده هستند و به طور کلی می توان آنها را به سه گروه تقسیم کرد:

سبز (Chlorophyta)، قرمز (Rhodophyta) و قهوه ای کلپس (Phaeophyta – مربوط به Chromista). ریزجلبک‌ها شامل جنس‌های نماینده، از جمله Arthrospira، Chlorella، Dunaliella، Nostoc و Aphanizomenon هستند.

ریزجلبک‌های پروکاریوتی، یعنی سیانوباکتری‌ها، نقش مهمی در اکوسیستم طبیعی، به‌ویژه در فعل و انفعالات گیاه و میکروب دارند. با این حال، این ایده که جلبک ها عضوی از جامعه میکروبی مرتبط با گیاهان هستند مدت ها مورد بحث بوده است.

  • منابع:
  1. Algae as New Kids in the Beneficial Plant Microbiome

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.