غذای پرورش ماهی که سبب سکته ماهی های یک استخر چند هکتاری شد

بسیاری از حیوانات و پرندگان در هندوئیسم خوش شانس در نظر گرفته شده اند. یکی از اینها هم ماهی است. در هندوئیسم عقاید مختلفی در ارتباط با ماهی وجود دارد. در بنگالی هیچ کار خوشی بدون ماهی انجام نمی شود. در عین حال در بسیاری از خانه ها ماهی نیز پرورش داده می شود.

تجربه شده است که تجمع کمتر از این مقدار باعث استفاده کامل از غذای پرورش ماهی نمی شود و تجمع بیشتر غذای کافی برای همه ماهی ها فراهم نمی کند. برای استفاده مناسب از غذای موجود در حوضچه، کاتلا غذای موجود در سطح، روهو در وسط و ماهی مریگال در پایین حوض را می گیرد.

نه تنها این، ماهی برای تصحیح موقعیت بد سیارات در طالع بینی افراد نیز کار می کند. در چنین شرایطی اقدامات زیادی در رابطه با ماهی در طالع بینی ذکر شده است. اما مهمترین اقدام، تغذیه ماهی است.

ما با پاندیت ساکن بوپال و جیوتیشاچاریا وینود سونی در این مورد گفتگو کردیم. پاندیت جی می گوید: «ماهی را ملکه آب می نامند و آب مؤثرترین منبع انرژی مثبت است.

پس از جوانه زدن بذر با مراقبت خوب از آن اقدام به وجین می کند و در صورت نیاز از کودهای نیتروژن، فسفر و پتاس استفاده می کند.

این ضایعات همراه با دانه ها در کف مخزن ته نشین می شوند و باکتری های بیوفلوک برای تمیز کردن یا بازیافت آزاد می شوند. این باکتری ضایعات ماهی را به پروتئین تبدیل می کند و به همین دلیل علوفه ماهی دوباره تهیه می شود.

ماهیگیری در کدام ماه انجام می شود؟

بهتر است دانه های ماهی را در ماه مارس در استخر قرار دهید.

بنابراین، پس از جمع آوری بذر ماهی تمام این شش گونه، کاتلا، سیلورکارپ، روهو، گراسکارپ، مریگال و کپور معمولی 20:20:15:15:15 هستند: ذخیره سازی باید به نسبت 15 انجام شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.